Koncentracioni logor Majdanek

Majdanek (nem. Konzentrationslager Majdanek, KL Lublin) bio je nemački nacistički koncentracioni logor u predgrađu Lublina u Poljskoj, koji je postojao tokom nemačke okupacije Poljske. Logor je bio aktivan od 1. oktobra 1941. do 22. jula 1944, kada su ga gotovo nepštećenog zauzele snage Crvene armije. Iako je bio zamišljen kao logor za prinudni rad, a ne kao logor smrti, tu je umrlo 79.000 ljudi, od kojih su 59.000 poljski Jevreji.

Ime „Majdanek“ (mali Majdan) izvedeno je iz imena obližnje četvrti grada Lublina pod imenom Majdan Tatarski, i to je ime koristilo lokalno stanovništvo. Nemački okupatori su ovaj logor zvali „Logor ratnih zarobljenika vafen SS u Lublinu“, a od 16. februara 1943. „Koncentracioni logor Lublin“.

Majdanek je bio neobičan među nemačkim koncentracionim logorima jer se nalazio u blizini većeg grada. Krajem juna 1944. sovjetske trupe su brzo napredovale prema Lublinu, dok su Nemci u brzini evakuisali logor. Osoblje je uspelo da samo delimično uništi krematorijume pre nego što je Crvena armija zauzela logor 22. jula 1944. Majdanek je bio najbolje očuvani logor preostao iz vremena holokausta i prvi veći koncentracioni logor koga su saveznici oslobodili. Tamo zatečene strahote su prenete u zapadnoj štampi.

[wikipedia]

Leave a Reply