Silvia Federici – Kaliban i veštica

Feministička aktivistkinja i teoretičarka Silvija Federiči u knjizi Kaliban i veštica preispituje razvoj kapitalizma s feminističkog stanovišta, nastojeći pri tom da izbegne ograničenja „ženske istorije“ odvojene od istorije muškog dela radničke klase. Ona preispituje prelazak iz feudalizma u kapitalizam, iz ugla žene, tela i prvobitne akumulacije kapitala. Svaki od tih pojmova oslanja se na neki od pojmovnih okvira koji autorki služe kao referentne tačke: feministički, marksistički i fukoovski. Analiza Silvije Federiči odstupa od Marksove teorije o prvobitnoj akumulaciji, jer Marks ovaj proces analizira sa stanovišta nadničarskog muškog proleterijata, dok ga ona istražuje sa pozicije promena koje je prvobitna akumulacija izazvala u društvenom položaju žena i proizvodnji radne snage.

download (doc, pdf, epub, mobi): https://goo.gl/gjlj0j

Овај унос је постављен у Nađeno. Означити линк.

Leave a Reply